Deze bijeenkomst was op zaterdag 17 september 2016, 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

Er waren deze keer meer bezoekers dan gebruikelijk vanwege het artikel over HCC!programmeren in PC-Active editie 289 van augustus/september 2016.

Op deze eerste bijeenkomst na de vakantie hielden we om 14:00 uur een plenaire sessie.

Gerard Vriens gaf daarna een lezing over '7 eenvoudige oefeningen met backtrack en print'.

 

Plenaire sessie

Tijdens de plenaire sessie hebben de bezoekers aangegeven waar ze zoal mee bezig zijn en waar hun interesses liggen. Dit blijkt heel divers te zijn. Er waren ook enkele toehoorders die nog niets te melden hadden.

Theo is secretaris van HCC!programmeren. Hij legt uit wat de bedoeling is van de plenaire sessie en vertelt over de groepen en de overgang naar een nieuwe website. Hij is contactpersoon van de Python en C/C++ groepen. September is een drukke maand met bijvoorbeeld de MegaCompUfair daarom is er nog maar weinig gebeurd met deze groepen.

Johan is al langer bezoeker, hij weet veel van PHP en Perl.

Gerard is voorzitter van HCC!artificiële intelligentie en geeft later vandaag een langere presentatie.

Henk werkt met Basic met name met Visual Basic 6. Hij heeft een Arduino Uno serieel USB probleem, Daniël en Gordon kunnen helpen.

Titus is contactpersoon voor de Computergraphics, animaties en games groep. Hij geeft een demonstratie van zijn programma, een show met bewegende 3D animaties. Het is gemaakt met Visual Basic 6 en Povray.

Daniël gebruikt Matlab met C functies en werkt met wetenschappelijke software.

Rob heeft een Yahtzee spel in C# gemaakt. Hij demonstreert het programma maar er is een scherm probleem. Het programma werkt niet goed op de lagere resolutie van de beamer. Hij gebruikt Windows 10 en Visual Studio 2010.

Rudolf is bezig met UML, de Unified Modelling Language. Hij gebruikt het open source Umbrello programma. Hij vraag zich af of er misschien andere programma's beschikbaar zijn? Weet iemand betere? Ook is hij bezig met VBA programmeren, met name in Excel. Johan vraag zich af, is dit alleen voor grote projecten, is het lonend? Er wordt opgemerkt dat vanuit UML source code genereren een utopie is. Rational Rose, een bekend commercieel programma, kan dat.

Don werkt met Delphi en Lazarus. Hij gebruikt de gratis starter editie en werkt aan databases.

Adri beheert een website in 3 talen, daarbij gebruik makend van LAMP. Hij heeft zonnepanelen en wil het signaal met een Raspberry Pi en Linux Mint verwerken. De data wil hij verzamelen via een Python programma. Het omvormer protocol is alleen beschikbaar via een non disclosure agreement.

Ton is bezig met van alles. Hij laat de website zien van 'Computer Club Medical Systems'. Hij werkt met HTML CSS JS en PHP voor de agenda. De link is ccms-best.nl. Hij gebruikt Python voor algemene dingen. Zijn PHP source code is beschikbaar op https://github.com/Ton-Lankveld. Hij heeft een demo flow chart, dit is procedureel, dit lijkt op UML, hij is illustrator. De code heeft voor elke functie en per argument commentaar. Hij werkt met validators van W3C, jslint jshint voor HTML CSS en Javascript. Peter noemt HTML Tidy.

Arjan gebruikt C en C++ en is van beroep programmeur. Hij werkt nu met Javascript maar heeft het idee dat hij niet goed aanvoelt hoe het werkt. Hij gebruikt ook Matlab, kan vragen over C# beantwoorden en weet meer over 3D libraries. Hij wil later wel iets meer vertellen over programma's die werken op een GPU.

Peter programmeert niet zo veel meer, hij werkt wel met Python en de Raspberry Pi. Hij gebruikt Imagemagic scripts om plaatjes te verwerken en kan daar later iets meer over vertellen. Ton meldt dat het verstandig is om met Imagemagic plaatjes kleiner te maken net voor het uploaden van een website.

Kees is elektrotechnicus en werkt met VBA in Excel en Access. Hij kan later wel iets meer vertellen over kringberekeningen en de wetten van Kirchhoff in Excel. Hij werkt meer met flowcharts en vraagt of plaatjes met lijnen tekenen in Excel kan zoals tekeningen in Corel Draw. Johan heeft als suggestie om Inkscape te gebruiken.

Hans is voorzitter van de MSX interessegroep. Hij houdt zich bezig met hardware ontwikkeling die op de Z80 is gebaseerd. Ook werkt hij met SQL zoals MySQL voor analyses. Hij is bekend met assembler voor de Z80 op de MSX computer. Iedere component is daar zelfstandig aan te sturen zoals de video processor en de muziek processor op 3.57 MHz. Er bestaan ook emulatoren op de PC, voor Linux, Android en Windows. Je kunt zelfs SCSI, SD of IDE interfaces gebruiken op MSX, zo kun je nieuw en oud door elkaar heen gebruiken. Er zijn bijeenkomsten elke even maand op de 3e zaterdag in Maarssen, en op de 2e zaterdag van de maand in Mariënberg. Ze zijn ook aanwezig in De Bilt op de MegaCompUfair volgende week zaterdag.

Aat is gekomen vanwege het artikel in PC-Active. Hij werkt met StockBrowser dat in gebruik is geweest bij beleggers. Dit programma is opensource op sbdocs.sourceforge.net maar wordt al lang niet meer onderhouden. Mogelijk kan hij met Delphi zelf hiermee verder? Er lijkt niet veel interesse te zijn bij andere beleggers. Hij werkt veel met CSV en HTML files, met name USA websites om koersen te downloaden. Dan gebruikt hij Excel en VBA. Hij is lid van de Beleggers interessegroep. Daar is StockBrowser niet in gebruik, VBA wel. Hij kent het boek VBA voor Dummies, dat is best ingewikkeld, dit is Engelstalig en ook vertaald in het Nederlands Don heeft als suggestie om de Macro recorder te gebruiken deze genereert code die je daarna kunt bekijken.

Henk is chemicus en heeft gewerkt met Algol60 en procestechnologie automatisering. Hij is bekend met Z80 assembler, Pascal, C en HTML. In de chemie houdt hij zich bezig met processimulatie via opensource Linux. Hij gebruikt ook Matlab en Simulink.

Marco is redacteur van het Basic Bulletin. In de volgende Bulletins zal meer aandacht aan andere programmeertalen worden besteed, zoals Delphi, C#, Pascal, scripttalen en GML in GameMaker Studio. Hij gebruikt ook XNA Studio, Visual C# en Visual Basic. Visual Basic biedt geen ondersteuning voor de content pipeline, terwijl C# dit wel heeft. Je kunt XNA gebruiken als laag boven OpenGL of DirectX. Je kunt naast Excel VBA ook Excel via de COM library aansturen en Excel objecten gebruiken, Excel runt dan hidden. Bij GML werk je met sprite objecten, rules en levels. Een volgende keer zal hij een spel met 75 levels laten zien. Hij werkt naast Visual Basic ook met Rad studio 2009 Delphi en C++ builder

Jaap gebruikt programmeren om te testen en gebruikt cursussen op internet. Hij werkt voor statistiek met R en Python 2.7. Dan worden Python met Sqlite gebruikt om taal te ontleden en dit dan verder te analyseren met R.

Gordon is van HCC!basic, samen met Marco en Titus. Hij gebruikt Liberty Basic voor MS Windows, je kunt dan ook functies in dll bestanden gebruiken. Hij begint een Basic groep, een ieder met interesse in Basic kan zich bij hem melden.

Lezing '7 eenvoudige oefeningen met backtrack en print'

Gerard Vriens vertelt over het backtrack algoritme. Een bekend probleem dat opgelost kan worden met dit algoritme is het Achtdamesprobleem of in het Engels the eight queens puzzle.

Hij vertelt niet hoe backtracking intern werkt maar wel wat je er mee kunt doen. Daarbij verwijst hij naar 'The Art of Computer Programming' van Donald E. Knuth met daarin een deel over Backtracking. Dit is ook al eerder tijdens de plenaire sessie van 20 februari 2016 <link://slug/bijeenkomst-zaterdag-20-februari-2016> aan bod gekomen.

Vervolgens demonstreert hij zijn kleine Python programma, waarmee je op 7 heel verschillende manieren backtracken kunt gebruiken. Je kunt naast de gewone leesbare uitvoer ook de ruwe uitvoer bekijken in de vorm van Python lists.

De aanwezigen zijn wel geïnteresseerd om meer te weten hoe het programma werkt. Gerard laat de broncode zien, elk van de 7 manieren werkt door één en dezelfde functie aan te roepen met verschillende parameters, waaronder ook een functie. Hoe het intern werkt komt mogelijk een volgende keer aan bod.