Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 8 september 2018 in De Bilt geeft Gerard Vriens om 13:30 uur een lezing met als titel: Tectonic.

Deze lezing is het vervolg van de lezing van 16 juni 2018.

Na afloop van de lezing houden we om 15:00 uur nog een plenaire sessie.

Van deze lezing worden mogelijk enkele foto's en video opnames gemaakt.

Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 16 juni 2018 in De Bilt gaf Gerard Vriens om 13:30 uur een lezing met als titel: Tectonic.

Een tectonic is, net als de bekendere sudoku, een getallenpuzzel die je, zonder te rekenen, met logisch nadenken kunt oplossen.

Bij het handmatig invullen blijkt dat er eigenlijk maar twee of drie redeneerprincipes gebruikt worden. Het moet dus niet zo moeilijk zijn om daar een computerprogramma voor te maken.

De programmeertaal Python maakt het je daarbij nog eens extra makkelijk door de lijst als ingebouwde datastructuur aan te bieden.

In de lezing zal dit worden toegelicht aan de hand van een simpel, zelf geschreven, "quick & dirty" programmaatje.

Na afloop van de lezing hielden we om 15:00 uur nog een plenaire sessie.

Van deze lezing werden enkele foto's en video opnames gemaakt.

Op 8 september geeft Gerard een vervolg op deze lezing.

Tijdens de HCC!expo op 12 mei 2018 in Utrecht gaf Johan Volkers uur een presentatie: *nix - Een Paradijs voor Programmeurs

Unix en Unix-like OS-en als Linux en FreeBSD/OpenBSD zijn voor programmeurs een waar paradijs.

Er zijn veel tools beschikbaar. Sommige zullen op de commerciële Unix-varianten aangeschaft moeten worden maar ook dan zijn er vaak Open Source-producten beschikbaar.

Deze lezing heeft als taak beginnende en aspirant programmeurs wat wegwijs te maken.

We laten in kort bestek de gereedschapskist de revue passeren

 • We beginnen met wat voor programmeurs ook het begin is: de editors.
 • We kijken welke tools er zijn om snel programma's te ontwikkelen: de scripttalen.
 • De compilers
 • Ontwikkeltools
 • Preprocessors als lex en yacc
 • Tools voor automatisch testen
 • Source- en version control

Tijdens onze bijeenkomst op 19 mei 2018 in De Bilt gaf Ton van Lankveld om een lezing over Interactieve SVG Illustraties met JavaScript:

Als technisch illustrator maak ik dagelijks functionele schema’s, in het Scalable Vector Graphics (SVG) bestandsformaat. Behalve links naar andere schema’s, hebben ze geen interactie of animatie. Zodra je dit wilt toevoegen met JavaScript, zijn er meer dan genoeg bibliotheken op het Web te vinden die dit mogelijk maken. Als je productie moet draaien zijn dat prima oplossingen, maar ik houd niet van Zwarte Dozen.

Sinds een dik half jaar ben ik aan het experimenteren, om animatie en interactie toe te voegen aan bestaande SVG illustraties. De animatiemogelijkheden van CSS3 en jQuery hebben mij hierbij in de steek gelaten. Er zit niets anders op dan terug te gaan naar de basis.

In deze lezing geef ik een overzicht van de gereedschappen en methodes die ik tot heden heb gebruikt. Onderwerpen die zullen worden besproken:

 • Aanpassingen in de SVG illustratie
 • Invoegen van de illustratie in de webpagina
 • Verbind JavaScript met de SVG
 • Interactie en animatie functies

De lezing duurde ongeveer een uur. Na afloop hielden we nog een korte plenaire sessie.

Van deze lezing is een video opname gemaakt.

Tijdens onze bijeenkomst op 17 maart in De Bilt gaf Gerard Vriens een lezing over de One-Armed Bandit, een korte muzikale compositie.

De lezing gaat over hoe dit muziekstuk wordt opgebouwd. Het componeren hiervan heeft veel overeenkomsten met het schrijven van een computer programma. Dit wordt gedemonstreerd door middel van het orgeltje van HCC!forth.

De lezing duurde langer dan een uur. Na afloop hielden we nog een korte plenaire sessie.

Van deze lezing is een video opname gemaakt.

Daniel C. von Asmuth heeft tijdens de plenaire sessie van 16 december 2017 een korte presentatie gegeven over Sorteren en Permuteren.

Voor meer informatie: download het PDF bestand van deze presentatie. Dat is te vinden in het pulldownmenu Artikelen onder lezingen.

Op zaterdag 21 oktober 2017 om 14:00 uur heeft Andries Mulder van Mulder Training & Consultancy een lezing over Cryptografie gegeven. De presentatie werd georganiseerd door HCC!programmeren en HCC!opensource

Deze lezing ging over crypto:

 • wat doe je er mee?
 • welke algoritmes?
 • te downloaden crypto libraries
 • waarom is hardware beter?
 • een paar voorbeelden
 • vragen

De VIDEO van deze lezing en de DIA'S van de PRESENTATIE zijn alleen beschikbaar voor HCC-leden.

Ben je HCC-lid? Om het gehele artikel te lezen dien je ingelogd te zijn. Je kunt inloggen door je HCC-gebruikersnaam en wachtwoord in te vullen in de daarvoor bestemde velden aan de rechterkant van deze pagina.

Nog geen HCC-lid? Word nu lid en kies je welkomstgeschenk!

Tijdens de bijeenkomst van 16 september 2017 gaven we een lezing die bestaat uit diverse korte presentaties over programmeertalen. Het doel is om diegenen die willen gaan programmeren een eindje op weg te helpen.

Elke presentatie gaat over een bepaalde programmeertaal en wordt gegeven door leden van HCC!programmeren met ervaring in die taal. Aan bod komen telkens de ontstaansgeschiedenis, enkele kenmerken, de diverse voor- en nadelen, en voor wie of wat de programmeertaal is bedoeld. Ook wordt een kort voorbeeld besproken, iets langer dan "Hello World" maar niet veel. Verder komt nog de beschikbaarheid aan bod.

Het programma:

 • inleiding: een algemeen verhaal over programmeertalen, met ook kort aandacht voor PHP en Perl
 • programmeertaal voor beginners: Scratch
 • een geïnterpreteerde taal: Python
 • een speciale taal: Forth
 • programmeertaal die gecompileerd moet worden: C

Tijdens komende bijeenkomsten kunnen mogelijk nog presentaties over andere programmeertalen volgen.

Er is een video opname van deze presentaties gemaakt.

Vanwege omstandigheden kon Marius Smits op het laatste moment niet aanwezig zijn. De presentatie over Scratch is daarom gegeven door Gerard Vriens, daarbij gebruik makend van de dia's van Marius.

Meer informatie

Download het PDF bestand Presentatie Programmeertalen via pulldownmenu Artikelen onder lezingen. Daarin staan de dia's die zijn gebruikt tijdens de presentaties.

Daar staan ook aanvullende PDF documenten zoals Introductie programmeertalen, Presentatie Python en Presentatie programmeertaal C.

Lopende Robots
Op de bijeenkomst van zaterdag 15 oktober 2016 hield Willem Ouwerkerk van HCC!forth een presentatie en demonstratie van zijn lopende robots.
 
De Biped                De Hexapod

Het ging over een tweetal door hemzelf gebouwde lopende robotjes: één met twee benen, die hij heel toepasselijk Biped heeft genoemd, en één met zes poten, Hexapod geheten.

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

 • Introductie loop robots en demo Biped
 • Waarom Forth
 • Loop robots verschillen en gelijkenissen
 • Uitwerken loopjes
 • Materialen en constructie
 • Sensoren
 • Toepassingen
 • Hexapod demo
 • Vragen

De robotjes zijn door Willem geprogrammeerd in de programmeertaal Forth, die speciaal voor besturingsdoeleinden is ontwikkeld. Ze worden bestuurd via Bluetooth en draaien onder noForth voor de MSP430 processoren.

Meer informatie

Download het PDF bestand Loop Robots via pulldownmenu Artikelen onder lezingen.

Van deze presentatie is door het HCC!videoteam een opname gemaakt. Bekijk de video via YouTube.

Deze presentatie werd georganiseerd door HCC!opensource en HCC!programmeren en was ook eerder gehouden op zaterdag 3 september 2016 bij HCC!artificiële intelligentie en HCC!robotica.


Op zaterdag 15 maart 2014 heeft Johan Volkers een lezing gegeven over het opzetten van een webapplicatie.

Naast onderstaande samenvatting is er een  Pdf van de presentatie en een Pdf met Screenshots webapplicatie. Deze zijn te downloaden via pulldownmenu Artikelen onder lezingen.


De lezing is gebaseerd op de ervaringen die ik heb opgedaan bij het bouwen van een administratieve applicatie voor Gilde Amersfoort.

Het gaat om een niet-triviale applicatie. Voor een eenvoudige applicatie volstaat een wat simpeler aanpak ook wel.

Met niet-triviaal bedoel ik:

 • een behoorlijk aantal database-tabellen (in mijn geval: 27 tabellen en 11 views op de database)
 • een behoorlijk aantal subfuncties

Ik ga in op een tweetal benaderingen die niet tot succes hebben geleid. Ééntje die ik niet eens heb geprobeerd en eentje die ik wel heb geprobeerd in de eerste versie en waar ik dus van teruggekomen ben.

Ik heb geen formele ontwerpmethodiek oid gebruikt maar ik heb wel sterk naar het MVC-model gekeken.

Onderwerpen die in de presentatie aan de orde komen

 • iets over Gilde Amersfoort: de organisatie waar de applicatie voor gebouwd is
 • wat in eerste instantie in de applicatie zat
 • waarom zelf gemaakt?
 • algemene opzet en werkwijze van een webapplicatie
 • benodigde kennis voor het bouwen van een webapplicatie
 • problemen mbt een webapplicatie
 • waarom PHP?
 • naïeve opzet webapplicatie
 • eerste opzet die ik geprobeerd heb en de problemen waar ik tegenaan liep
 • wel/geen framework?
 • wel/geen template-engine?
 • MVC-model
 • flow van een request
 • gerealiseerde uitbreidingen
 • performance
 • wat had beter gekund?
 • debugging
 • beheer sources
 • conclusie