Lopende Robots
Op de bijeenkomst van zaterdag 15 oktober 2016 hield Willem Ouwerkerk van HCC!forth een presentatie en demonstratie van zijn lopende robots.
 
De Biped                De Hexapod

Het ging over een tweetal door hemzelf gebouwde lopende robotjes: één met twee benen, die hij heel toepasselijk Biped heeft genoemd, en één met zes poten, Hexapod geheten.

Het programma bestond uit de volgende onderdelen:

 • Introductie loop robots en demo Biped
 • Waarom Forth
 • Loop robots verschillen en gelijkenissen
 • Uitwerken loopjes
 • Materialen en constructie
 • Sensoren
 • Toepassingen
 • Hexapod demo
 • Vragen

De robotjes zijn door Willem geprogrammeerd in de programmeertaal Forth, die speciaal voor besturingsdoeleinden is ontwikkeld. Ze worden bestuurd via Bluetooth en draaien onder noForth voor de MSP430 processoren.

Meer informatie

Download het PDF bestand Loop Robots via pulldownmenu Artikelen onder lezingen.

Van deze presentatie is door het HCC!videoteam een opname gemaakt. Bekijk de video via YouTube.

Deze presentatie werd georganiseerd door HCC!opensource en HCC!programmeren en was ook eerder gehouden op zaterdag 3 september 2016 bij HCC!artificiële intelligentie en HCC!robotica.


Op zaterdag 15 maart 2014 heeft Johan Volkers een lezing gegeven over het opzetten van een webapplicatie.

Naast onderstaande samenvatting is er een  Pdf van de presentatie en een Pdf met Screenshots webapplicatie. Deze zijn te downloaden via pulldownmenu Artikelen onder lezingen.


De lezing is gebaseerd op de ervaringen die ik heb opgedaan bij het bouwen van een administratieve applicatie voor Gilde Amersfoort.

Het gaat om een niet-triviale applicatie. Voor een eenvoudige applicatie volstaat een wat simpeler aanpak ook wel.

Met niet-triviaal bedoel ik:

 • een behoorlijk aantal database-tabellen (in mijn geval: 27 tabellen en 11 views op de database)
 • een behoorlijk aantal subfuncties

Ik ga in op een tweetal benaderingen die niet tot succes hebben geleid. Ééntje die ik niet eens heb geprobeerd en eentje die ik wel heb geprobeerd in de eerste versie en waar ik dus van teruggekomen ben.

Ik heb geen formele ontwerpmethodiek oid gebruikt maar ik heb wel sterk naar het MVC-model gekeken.

Onderwerpen die in de presentatie aan de orde komen

 • iets over Gilde Amersfoort: de organisatie waar de applicatie voor gebouwd is
 • wat in eerste instantie in de applicatie zat
 • waarom zelf gemaakt?
 • algemene opzet en werkwijze van een webapplicatie
 • benodigde kennis voor het bouwen van een webapplicatie
 • problemen mbt een webapplicatie
 • waarom PHP?
 • naïeve opzet webapplicatie
 • eerste opzet die ik geprobeerd heb en de problemen waar ik tegenaan liep
 • wel/geen framework?
 • wel/geen template-engine?
 • MVC-model
 • flow van een request
 • gerealiseerde uitbreidingen
 • performance
 • wat had beter gekund?
 • debugging
 • beheer sources
 • conclusie