Daniel C. von Asmuth heeft tijdens de plenaire sessie van 16 december 2017 een korte presentatie gegeven over Sorteren en Permuteren.

Voor meer informatie: download het PDF bestand van deze presentatie. Dat is te vinden in het pulldownmenu Artikelen onder lezingen.