Tijdens de HCC!expo op 12 mei 2018 in Utrecht gaf Johan Volkers uur een presentatie: *nix - Een Paradijs voor Programmeurs

Unix en Unix-like OS-en als Linux en FreeBSD/OpenBSD zijn voor programmeurs een waar paradijs.

Er zijn veel tools beschikbaar. Sommige zullen op de commerciële Unix-varianten aangeschaft moeten worden maar ook dan zijn er vaak Open Source-producten beschikbaar.

Deze lezing heeft als taak beginnende en aspirant programmeurs wat wegwijs te maken.

We laten in kort bestek de gereedschapskist de revue passeren

  • We beginnen met wat voor programmeurs ook het begin is: de editors.
  • We kijken welke tools er zijn om snel programma's te ontwikkelen: de scripttalen.
  • De compilers
  • Ontwikkeltools
  • Preprocessors als lex en yacc
  • Tools voor automatisch testen
  • Source- en version control