Samenvatting (voorbeeld listings) oefening van de eerste workshop.

 

workshop 1 afb 1

 

Opdracht: Maakt een soortgelijke intro-plaatje met Engels gesproken tekst en animatie.

 

Uitwerking:

Open een grafisch venster 800X600 zonder scrollbar en zonder frames.

Vul het venster zwart en plaats daarop 520 concentrische cirkels van buiten naar binnen op point 400,300 (midden van het venster). Plaats daarna 255 concentrische cirkels van buiten naar binnen of van binnen naar buiten vanuit 400,300. De concentrische cirkels moeten eerst van zwart naar blauw kleuren en daarna van blauw naar zwart of wat u leuker vindt.

 

Bouw alvast 2 EVENT’s in. Een TRAPCLOSE (om het venster te sluiten) en een (WHEN RIGHTBUTTONDOWN (om later eventueel uw plaatje op te kunnen slaan).

 

 

nomainwin

 

WindowWidth = 800

WindowHeight = 600

open "cirkels" for graphics_nsb_nf as #w

#w "when rightButtonDown [rBDown]"

#w "trapclose [quit]"

#w "down; size 3;fill black"

#w "place 400 300"

 

for t = 1 to 512 step 2

#w "color 0 0 ";t/2

#w "circle "; 512 - t

next t

 

for t = 0 to 255 step 1

#w "color 0 0 ";t

#w "circle "; 255-t

next t

 

workshop 1 afb 2 cirkel

 

 

Nu de sterren invoeren.

 

#w "size 1"

call star 900,"12 141 147","3 67 65",800,600,10,10,4

call star 50,"12 141 147","3 67 65",800,600,80,60,8

call star 20,"157 29 15","3 67 65",890,600,80,60,4

call star 20,"157 29 15","3 67 65",890,600,80,60,8

call star 50,"147 151 10","3 67 65",900,700,360,100,10

call star 10,"66 147 4","3 67 65",900,700,360,100,10

call star 20,"101 6 153","3 67 65",800,600,360,100,6

call star 15,"12 141 147","3 67 65",800,400,120,50,26

wait

 

‘Eerst even nog de EVENTS stukjes voor de TRAPCLOSE en de rBDOWN

 

 

 

 

[rBDown]

confirm "plaatje bewaren?";yn$

if yn$ = "yes" then

#w "getbmp plaat 0 0 800 600"

bmpsave "plaat","plaatje.bmp"

end if

wait

 

[quit]

close #w

end

 

‘en tenslotte de SUB voor de sterren.

 

sub star nstars,bkl$,kl$,X1,Y1,xo,yo,r

for n = 1 to nstars

#w "backcolor "+bkl$

#w "color "+kl$

#w "place ";rnd(0)*(X1-3*xo)+xo;" ";(rnd(0)*(Y1-3*yo))+yo

#w "circlefilled ";rnd(0)*r

next n

end sub

 

 workshop 1 afb 3 cirkels

 

De SUB even onder loep nemen.

Aantal sterren = nstars

Achtergrond kleur =bkl$

Pen kleur = kl$ (color). Ik koos een willekeurige kleur RGB 3 67 65

Areaal begrenzing voor de sterren wordt gevormd door de boxen X1 Y1 x0 y0 met RND factor.

Sterren grootte r wordt ook met een RND() (random functie) waarde bepaald. De CALL en de RND(0) functie zijn op de Workshop behandeld.

 

Vroeger kon ik mooie letters uit Word van Microsoft halen, bewerken en in kleuren. Die techniek ben ik verleerd? Ik maak nu gewoon vanaf de site www.cooltext.com met de gratis graphic tekst generator een tekst en bewerk die tekst PHOTOSHOP CS2 (gratis versie) of met GIMP.

 

workshop 1 afb 4 rats

 

Met PAINT is het mij niet gelukt om iets artistieker te produceren.

 

Nog even wat geluid. Ga bijvoorbeeld naar de site www.panopreter.com en tik als voorbeeld tekst in:

 

The LIBERTY BASIC programming workshop 2019

....

The RATS KERT game

.

Enjoy it..

Strategic game written by (uw eigen naam hier)

 

Sla uw werk op. Speel de tekst na het tonen van het introscherm hier boven. Mijn voorbeeld tekst duurt 12 – 14 seconden. Daarna volgt een stukje reclame van de firma Panopreter.

Laat daarna nog wat animatie zien of doe zoals ik ….. Ik laat het bovenstaande scherm geleidelijk vervagen. Onder het bovenstaande scherm heb ik echter het voorlaatste scherm geplaatst.