Wij zijn continu op zoek naar vrijwilligers die een bijdrage willen leveren aan onze interessegroep.

Als er enkelen zijn die het goede voorbeeld geven, dan komen er hopelijk anderen die meer belangstelling krijgen en ook willen bijdragen.

Aanmelden

Wil je een bijdrage leveren, neem dan contact op met een bestuurslid tijdens een bijeenkomst, of stuur een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Dit is niet nodig wanneer je naar een bijeenkomst, plenaire sessie of lezing komt.

Kom naar de bijeenkomsten

Je kunt het eenvoudigste een bijdrage leveren door naar de bijeenkomsten te komen. Dan kun je zien waar we zoal mee bezig zijn en kennis maken met de andere bezoekers.

Er is bijna altijd wel iemand die je goed op weg kan helpen bij vragen en problemen. En er zijn meestal ook wel onderwerpen over programmeren of computers waar je zelf juist meer van af weet zodat je ook anderen kunt helpen met hun vragen en problemen.

Er zijn vaak ook anderen aanwezig die interesse hebben voor een onderwerp waar jij ook meer over wilt weten.

Neem deel aan de plenaire sessies

Op een bijeenkomst kun je ook deelnemen aan de plenaire sessies. Je hoeft zelf niets in te brengen, je mag ook toehoren waar anderen zoal mee bezig zijn.

Maar het is natuurlijk mooier wanneer je zelf wel een onderwerp inbrengt. Het eenvoudigste is dat het over iets gaat waar je zelf belangstelling voor hebt. Mogelijk zijn er dan ook anderen die een interesse hebben die daarop aansluit.

Tijdens een plenaire sessie kun je ook vragen stellen of problemen bespreken, mogelijk weet iemand anders het antwoord of een oplossing. Je kunt ook uitleg geven over een onderwerp waar je meer vanaf weet, een soort van mini-lezing.

Wanneer een onderwerp meer tijd nodig heeft dan kan het over meerdere plenaire sessies verdeeld worden. Het is ook mogelijk om er dan een echte lezing van te maken die wat langer duurt.

Kom naar de lezingen

Soms wordt er tijdens een bijeenkomst ook een lezing gegeven over een bepaald onderwerp. Zelfs als het onderwerp op het eerste gezicht niet interessant lijkt kun je er toch een hoop van opsteken.

Je kunt ook zelf een lezing geven wanneer je meer weet over een interessant onderwerp dat met programmeren te maken heeft.

Meestal is een lezing laagdrempelig en informeel, soms heel algemeen of juist heel specialistisch. Door vaker te zien hoe door anderen een lezing wordt gegeven, kun je zelf leren dat een lezing geven minder lastig is dan je zou denken.

Neem deel aan een bestaande groep of vorm een nieuwe groep

Wanneer er meerdere mensen zijn die een soortgelijke interesse hebben, dan kunnen zij een groep vormen binnen HCC!programmeren.

Een groep heeft een naam, deze kan de groep zelf kiezen. Daarbij kan ook de term projectgroep, werkgroep, team of platform gebruikt worden.

Een groep heeft 1 of meer contactpersonen, die de communicatie met het bestuur, de webmaster en met de andere leden regelt. Diegene is het eerste aanspreekpunt voor nieuwe deelnemers, en voor vragen en dergelijke.

Huidige groepen

Dit zijn de bestaande groepen binnen HCC!programmeren.

NaamContactpersonen
Arduino groep Theo Hupkens
Basic groep Gordon Rahman
C/C++ groep Theo van Haandel
Computergraphics, animaties en games groep Titus Krijgsman
Delphi, Lazarus, Pascal groep Theo Hupkens
MySQL groep Marius Smits
Python groep Theo van Haandel

Wanneer je wilt deelnemen aan 1 of meer van bovenstaande groepen, of een nieuwe groep wilt beginnen, stuur dan een email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Je kunt vaak ook tijdens een bijeenkomst rechtstreeks contact opnemen met een groep of met het bestuur.

Het ligt voor de hand dat de interessegroepen van voor de fusies tot HCC!programmeren zo'n groep vormen. Dat zijn Basic, C en Pascal.

Een groep hoeft niet enkel als thema een programmeertaal te hebben, het kan ook iets anders zijn.

Mogelijk zouden de volgende groepen gevormd kunnen worden:

 • administratie, boekhouden
 • algoritmes, datastructuren
 • Android, Java
 • Apple, iOS, OS X, Objective C
 • besturing, cybernetica, apparaten, netwerken
 • C#, .NET
 • CMS, Drupal, Joomla, Wordpress
 • compilers en interpreters
 • computergraphics, 2D, 3D, animaties
 • data compressie
 • databases
 • games
 • HTML, CSS
 • Javascript
 • numerieke berekeningen, wiskunde
 • operating systems
 • Perl
 • PHP
 • quantum computers, superpositie
 • Raspberry Pi
 • security, encryptie
 • spreadsheets, cellulaire automaten

Deze lijst is slechts bedoeld om enkele voorbeelden te geven. Een groep kan natuurlijk ook een combinatie van thema's als uitgangspunt nemen. Zo zou bijvoorbeeld PHP gecombineerd kunnen worden met HTML, maar ook met CMS. Er zijn vast nog andere mogelijke onderwerpen voor een groep.

Naast een meer algemeen onderwerp is een groep met een heel specifiek doel ook goed mogelijk. Dat is dan een vorm van een projectgroep, waarin je met een kleine groep in een relatief korte tijd samen bezig bent met een bepaald onderwerp. Zoals bijvoorbeeld over een artikel in een tijdschrift, of op Wikipedia, of over software zoals een bepaalde compiler of IDE.

Er kan dan meer bekendheid aan zo'n groep worden gegeven, zodat ook anderen zich erbij aan kunnen sluiten. Het is geen probleem wanneer een groep in de loop van de tijd de naam wijzigt of het thema aanpast.

De plenaire sessie is een goede gelegenheid om een groep te beginnen of om bekendheid te geven aan wat er zoal gaande is binnen de groep. Een groep kan natuurlijk ook meer naar buiten treden door artikelen voor de website aan te leveren of lezingen te geven.

Een groep kan uit 1 persoon bestaan. Dit kan tijdelijk zijn, bijvoorbeeld als je een nieuwe groep wilt beginnen. Het kan ook voor langere tijd zijn, bijvoorbeeld als je veel van een onderwerp afweet en anderen met vragen en problemen wilt helpen.

Het is aan de groep zelf om onderling afspraken te maken over wie wat wanneer doet. Verdeel de taken zodat de groep niet meteen uit elkaar valt wanneer een enkele deelnemer niet meer mee kan doen. Vaak is het in het begin het lastigste om zo'n groep te starten en is het nodig om er enkele maanden mee bezig te zijn voordat het goed en wel op gang is gekomen. Maar ook op termijn kan het wat moeite kosten om ervoor te zorgen dat een groep bezig blijft en geen slapende groep wordt.

Zo'n groep hoeft geen vergaderingen te houden, een gekozen bestuur is niet nodig. Daarom kan een groep zonder formaliteiten opgericht (en beëindigd) worden.

Financiële en bestuurlijke ondersteuning, ook naar de HCC, wordt dan geregeld door het bestuur van HCC!programmeren.

Voordat je een groep begint, bekijk dan eerst of er anderen zijn die al een soortgelijke groep vormen. Mogelijk bestaat er al een andere HCC interessegroep waar je je ook bij kunt aansluiten. Denk dan bijvoorbeeld aan HCC!artificiële intelligentie, HCC!forth, HCC!retro of HCC!robotica.

Word onze contactpersoon bij een andere interessegroep

Mogelijk ben je ook al actief bezig als lid van een andere HCC interessegroep. Dan kun je contactpersoon worden, zodat je ons op de hoogte kunt houden van de bezigheden van de leden van die andere interessegroep. Met name wanneer er raakvlakken zijn in de onderwerpen en deze iets met programmeren te maken heeft dan kunnen sommige van onze leden daar ook belangstelling voor hebben.

Omgekeerd kun je de leden van die andere interessegroep informeren over onze activiteiten.

Word onze contactpersoon bij een regio

Misschien ben je al actief bij een HCC regio. Als contactpersoon van een regio kun je ons op de hoogte houden van wat er voor verwante onderwerpen en activiteiten gaande zijn in die regio. Ook kun je onze activiteiten onder de aandacht brengen van de leden in die regio.

Mogelijk zijn er meer actieve leden actief in jouw regio. Dan zouden jullie samen tijdens de bijeenkomsten van die regio een groep kunnen vormen namens HCC!programmeren en eigen activiteiten kunnen organiseren.

Huidige contactpersonen bij een regio

RegioContactpersoon
 Rijnmond   Rudolf Andringa

Schrijf een artikel voor de website

Onze website is de beste manier om onze leden meer te informeren. Dit is met name nuttig voor de leden die nog niet naar de bijeenkomsten komen, dan zien ze wat er zoal gebeurt. Ook diegenen die nog geen lid zijn kunnen er door gestimuleerd worden om naar een bijeenkomst te komen en lid te worden.

Om geen slapende website te hebben is het belangrijk dat er regelmatig nieuwe informatie op de website komt te staan. Op dit moment (begin 2016) gebeurt dat met name door middel van de nieuwsbrieven en de verslagen van de plenaire sessies.

Als bijdrage kun je een stukje voor de website schrijven over een onderwerp dat met programmeren te maken heeft, wat je zelf leuk en interessant vindt, en waar ook anderen in geïnteresseerd zijn.

Zo zou je bijvoorbeeld kunnen schrijven over je ervaringen met een programma wat je hebt gemaakt. Of met je eerste kennismaking met een nieuwe compiler of een programmeertaal. Het hoeft niet perfect in elkaar te zitten, anderen kunnen je ondersteunen en je helpen door suggesties te geven hoe het beter kan.

Ook als je een onderwerp hebt voor de plenaire sessie kun je er van te voren of achteraf iets over schrijven. De informatie die wordt of is gebruikt bij een lezing kan ook op de website gepubliceerd worden.

Het is niet handig om oproepen of andere bestuurszaken (alleen) via de website te communiceren. De Nieuwsbrief is daar beter voor geschikt en deze verschijnt ook op de website. Neem contact op met het bestuur als je toch zoiets wilt doen zodat er eerst afstemming kan plaatsvinden over nut en noodzaak.

Het auteursrecht voor een artikel blijft bij jou liggen, zie voor meer informatie hierover de copyright pagina.

De website kan zo een goede weerspiegeling vormen van onze activiteiten en interesses.

Word kernlid

Wil je meer bijdragen en ook wat beter op de hoogte zijn van wat er zoal afspeelt binnen de HCC, dan kun je je aanmelden als kernlid van HCC!programmeren. Dan krijg je een eigen kadernet emailadres en ontvang je regelmatig de kader- en kernledennieuwsbrief.

Dit is met name nuttig voor vrijwilligers die wat meer betrokken willen zijn en soms hun mening willen geven over de lopende zaken.

Af en toe wordt aan de kernleden gevraagd of ze willen meehelpen aan een activiteit. Zoals bijvoorbeeld het voorbereiden en deelnemen aan de MegaCompUfair.

Het is nuttig om eerst een tijdje kernlid te zijn voordat je een aanmelding doet als webmaster, redacteur, correspondent, agendabeheerder of bestuurslid. Dan kun je je al wat bekend maken met hoe de diverse systemen van HCC intern werken.

Word webmaster of redacteur

Als webmaster zorg je ervoor dat de website van HCC!programmeren technisch goed blijft werken.

Als redacteur controleer en update je de bestaande webpagina's. Ook verbeter je de stukken die door anderen geschreven worden en plaatst deze op de website.

De webmasters en redacteuren houden samen de website bij, zodat alle pagina's een overzichtelijk en samenhangend geheel vormen.

Word correspondent of agendabeheerder

Als correspondent schrijf je regelmatig nieuwsbrieven om alle leden op de hoogte te houden van wat er zoal gaande is bij onze interessegroep. Vervolgens verstuur je deze nieuwsbrieven via het Tripolis mailing systeem. Het is handig om de nieuwsbrieven ook op onze eigen website te publiceren zodat deze ook later nog te bekijken zijn.

Daarnaast moet de agenda op hcc.nl actueel gehouden worden door de agendabeheerder. Voor elke bijeenkomst en ook voor speciale gelegenheden zoals een stand op de MegaCompUfair vul je een online webformulier in.

Word bestuurslid van HCC!programmeren

Als je een beslissende stem wilt hebben en mee wilt praten over de beslissingen over HCC!programmeren, meld je dan aan als bestuurslid.

Na aanmelding ben je niet meteen bestuurslid, want bestuursleden moeten gekozen worden tijdens een Algemene Ledenvergadering van een interessegroep.

Meestal is er een tekort aan bestuursleden en is het niet moeilijk om lid te worden. Maar er wordt natuurlijk wel van je verwacht dat je ook wel wat moeite doet om onze interessegroep mede te besturen.

Het bestuur bepaalt onderling wie er voorzitter, secretaris en penningmeester worden. Meestal is het bij de verkiezingen wel duidelijk wie welke functie zal bekleden.

Word lid van de HCC Ledenraad

Het bestuur van een interessegroep kan iemand voordragen om lid te worden van de HCC Ledenraad.

De leden die in de HCC Ledenraad komen namens de interessegroepen worden gekozen tijdens de Vergadering van Interessegroepen. Ook tijdens de Vergadering van Regio's worden leden voor de HCC Ledenraad gekozen. Er worden ook enkele onafhankelijke leden door de Ledenraad zelf benoemd.

Wil je lid worden dan wordt er wel van je verwacht dat je gemotiveerd bent om hier ook echt werk van te maken.

Wanneer er nieuwe verkiezingen zijn of er een vacature is wordt dit meestal aangekondigd in de kader- en kernledennieuwsbrief.

De HCC Ledenraad vormt het hoogste orgaan van HCC, en kiest ook de leden van het HCC Hoofdbestuur.

Zie voor meer informatie de Bestuurlijke Informatie.