Dit is de derde nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2016.

  • op zaterdag 20 februari stemde HCC!basic in met de fusie met HCC!programmeren
  • ook op 20 februari hielden we om 16:00 uur na de ALV van HCC!basic weer een korte plenaire sessie
  • op zaterdag 19 maart is de volgende bijeenkomst met inloop vanaf 13:00 uur en om 14:00 uur een plenaire sessie.

HCC!basic stemt in met fusie

Op zaterdag 20 februari 2016 hebben de leden van HCC!basic tijdens de tweede, buitengewone Algemene Ledenvergadering ingestemd met de fusie van HCC!basic en HCC!programmeren.

Zodra de HCC Ledenraad instemt met de fusie kan deze in de praktijk doorgevoerd worden. Mogelijk stemt de HCC Ledenraad al op 19 maart hierover.


Plenaire sessie 20 februari 2016

De volgende onderwerpen zijn besproken op zaterdag 20 februari tijdens de korte plenaire sessie:

  • The Art of Computer Programming, geschreven door Donald Knuth
  • Arduino en Raspberry Pi: gebruik, overeenkomsten en verschillen, Mathematica op de Pi
  • mobiele telefoon Software Development Kit

Verder zijn enkele andere onderwerpen slechts kort aan bod gekomen.

Zie voor meer informatie https://programmeren.hcc.nl/nieuws/bijeenkomst-zaterdag-20-februari-2016/.


Bijeenkomst 19 maart 2016: inloop en plenaire sessie

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 19 maart 2016 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met HCC!opensource.

Tijdens de inloop in de Tuinzaal kun je in kleine groepjes ondersteuning krijgen of deze zelf geven wanneer je iets meer weet.

Om ongeveer 14:00 uur houden we weer een plenaire sessie in de Eemzaal.