Dit is de tweede nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2016.

  • op 16 januari, tijdens de eerste Algemene Ledenvergadering, stemde HCC!programmeren in met de fusie met HCC!basic
  • ook op 16 januari, na de ALV, hielden we een korte plenaire sessie
  • op 20 februari houden we om 16:00 uur een korte plenaire sessie na de ALV van HCC!basic.

Instemming fusie

Tijdens de bijeenkomst van zaterdag 16 januari 2016 hebben de leden op de Algemene Ledenvergadering unaniem ingestemd met de fusie van HCC!basic en HCC!programmeren.

Zie voor meer informatie het verslag van deze ALV https://programmeren.hcc.nl/alv-januari-2016-verslag/.

Plenaire sessie 16 januari 2016

De volgende onderwerpen zijn op 16 januari tijdens de korte plenaire sessie aan bod gekomen:

  • Raspberry Pi magazine gratis te downloaden
  • Lazarus tutorial vraag
  • discussie over ransomware
  • een 3D nieuwjaarskaart maken met Basic
  • discussie over de plenaire sessie zelf

Er was deze keer onvoldoende tijd om iedereen aan bod te laten komen.

Zie voor meer informatie https://programmeren.hcc.nl/nieuws/bijeenkomst-zaterdag-16-januari-2016/.


Bijeenkomst 20 februari 2016, plenaire sessie na ALV HCC!basic

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 20 februari 2016 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

Tijdens deze bijeenkomst houdt HCC!basic om 15:00 uur hun tweede, buitengewone Algemene Ledenvergadering over de fusie met HCC!programmeren. Bij de eerste ALV van HCC!basic op 16 januari werd het quorum van minimaal 10 stemgerechtigde leden niet gehaald.

Na deze ALV geeft HCC!basic nog een presentatie over een Basic onderwerp.

Daarna houden we om ongeveer 16:00 uur weer een korte plenaire sessie.