HCC!programmeren nieuws

Dit is de derde nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2017.


Bijeenkomst zaterdag 18 maart

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 18 maart 2017 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

De bijeenkomsten worden gehouden samen met HCC!opensource in de Eemzaal en de Driestenzaal.

Bij HCC!opensource is het nieuwe model "Raspberry Pi Zero W" te zien. Dit is een klein Linux computerbord met Wifi en Bluetooth, te koop voor ongeveer 10 euro.

Tijdens de informele inloop in de Eemzaal kun je kennis uitwisselen met anderen en vragen stellen.


Plenaire sessie

Tijdens deze bijeenkomst houden we om 14:00 uur de gebruikelijke plenaire sessie in de Driestenzaal.

Dan besteden we aandacht aan de nieuwe Werkgroep Programmeertechnieken, zie hieronder.

Verder komt weer een Python onderwerp aan bod.


Werkgroep Programmeertechnieken

De bedoeling van de wg is om op een meer conceptueel niveau over programmeren na te denken en kennis op te doen en van elkaar te leren.

Waar gaan we het niet over hebben?

We gaan het dus niet hebben over leuke projecten hebben waar we mee bezig zijn fantastische programma's die we tegen gekomen zijn praktische problemen waar we tegen aan gelopen zijn Hier zijn de plenaire bijeenkomsten voor bedoeld.

Waar gaan we het wel over hebben?

Waar we het wel over kunnen hebben zijn onderwerpen als backtracting, recursie en dynamisch programmeren. Wat zijn de verschillen? Wanneer kies je voor de ene methodiek en wanneer voor de andere? Wat komt er voor kijken als een Android-app wilt bouwen of een webapplicatie? Wat zijn de voor- en nadelen van een object-geori├źnteerde aanpak? We kiezen voor een meer conceptuele benadering en willen ons niet focussen op een bepaalde taal of een bepaald platform.

Wat moet er uit komen?

Het is de bedoeling wat van elkaar te leren. Het resultaat van een onderwerp zou kunnen zijn

  • een korte presentatie voor de werkgroep of de plenaire bijeenkomst
  • een uitgebreidere lezing
  • een helder document op de website
  • een samenvatting van de beschikbare informatie op Wikipedia, YouTube, een boek wat jw gelezen hebt
  • etc

Hoe gaan we het aanpakken?

We inventariseren welke onderwerpen er leven en stellen per onderwerp vast wie dat gaat oppakken. Liefst meerdere mensen die dan via de e-mail contact met elkaar onderhouden en het onderwerp uitdiepen.

Wil je meer weten, kom dan naar de plenaire sessie, of stuur een email naar het bestuur (https://programmeren.hcc.nl/contact.html).


Verslag Algemene Ledenvergadering

Het verslag van de jaarlijkse ALV van 18 februari 2017 is beschikbaar.

Dit verslag is te vinden op onze website via het menu Activiteiten, Vergaderingen (https://programmeren.hcc.nl/activiteiten/alv-verslagen.html). Hiervoor is het nodig om in te loggen op onze website. Alleen HCC leden kunnen informatie over onze ALV's bekijken.


HCC op televisie

HCC is vanaf 4 maart wekelijks op televisie bij SBS6 in het programma Samen Sterk. De 6 afleveringen zijn op zaterdag, 's middags om 16:30 uur.

De uitzending van zaterdag 18 maart is tegelijkertijd met onze bijeenkomst. Je kunt de uitzendingen ook later nog bekijken. Op https://www.hcc.nl/samen vind je extra informatie bij de inhoud van de afleveringen en links om de uitzendingen terug te kijken.