HCC!programmeren nieuws

Dit is de tweede nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2017.


Bijeenkomst zaterdag 18 februari

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 18 februari 2017 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

De bijeenkomsten worden gehouden samen met HCC!opensource in de Eemzaal en de Driestenzaal.

Tijdens de informele inloop in de Eemzaal kun je kennis uitwisselen met anderen en vragen stellen.


Algemene Ledenvergadering

Zoals eerder gemeld in de vorige nieuwsbrief houden we tijdens deze bijeenkomst de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De ALV vindt plaats in de Driestenzaal van 14:30 tot ongeveer 15:30 uur.

De uitnodiging voor deze ALV met de agenda is op 21 januari 2017 aan onze leden verstuurd. Meer informatie is te vinden op onze website via het menu Activiteiten, Vergaderingen (https://programmeren.hcc.nl/activiteiten/alv-verslagen.html). Hiervoor is het nodig om in te loggen op onze website. Alleen HCC leden kunnen informatie over onze ALV's bekijken.

Deze dag houdt ook HCC!opensource om 13:30 uur hun jaarlijkse ALV in de Driestenzaal.


Plenaire sessie

Na afloop van de ALV houden we nog een korte plenaire sessie.

Deze keer zullen we ook aandacht besteden aan Requests (http://python-requests.org/) Dit is een Python library waarmee je eenvoudig via HTTP informatie kunt downloaden.