HCC!programmeren nieuws

Dit is de eerste nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2017.

  • op zaterdag 21 januari houden we vanaf 13:00 uur de volgende bijeenkomst
  • tijdens de plenaire sessie besteden we ook aandacht aan Beautiful Soup
  • het Programmeren Bulletin van december 2016 is beschikbaar
  • de jaarlijkse ALV houden we op 18 februari 2017.

Bijeenkomst zaterdag 21 januari

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 21 januari 2017 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

De bijeenkomsten worden gehouden samen met HCC!opensource in de Eemzaal en de Driestenzaal.

Tijdens de informele inloop in de Eemzaal kun je kennis uitwisselen, ondersteuning krijgen of deze zelf geven.


Plenaire sessie

Tijdens deze bijeenkomst houden we om 14:00 uur de gebruikelijke plenaire sessie in de Driestenzaal.

Deze keer zullen we ook aandacht besteden aan Beautiful Soup (https://www.crummy.com/software/BeautifulSoup/) Dit is een Python library waarmee je HTML kunt bewerken. Zo kun je bijvoorbeeld zoeken naar alle links of alle plaatjes in een webpagina en de gevonden tags wijzigen. Dit gebruiken we voor het verbeteren van de HTML versie van het Programmeren Bulletin om deze geschikt te maken voor onze Joomla website.


Programmeren Bulletin

In nummer 4 van december 2016 komen weer diverse onderwerpen aan bod. Inhoud:

  • Redactioneel
  • Kennismaken met Game Maker Studio en GML
  • Van XNA Game Studio 4.0 naar Unity
  • Liberty BASIC API Reference
  • Turbo Pascal – Gegevens structureren
  • Python – De code leren

Het Programmeren Bulletin van december 2016 is online te lezen: https://programmeren.hcc.nl/bulletins.html.

Het is ook te downloaden in Pdf-formaat: https://programmeren.hcc.nl/documenten/PB201604.pdf.


Algemene Ledenvergadering

Tijdens de bijeenkomst van 18 februari 2017 houden we om 14:30 uur de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. De uitnodiging voor deze ALV met de agenda volgt binnenkort.

Om 13:30 uur die dag houdt ook HCC!opensource hun jaarlijkse ALV.