Dit is de vierde nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2016.

  • op zaterdag 16 april houden we de volgende bijeenkomst met vanaf 13:00 uur inloop en om 15:00 uur een plenaire sessie
  • tijdens deze bijeenkomst houdt Gerard Vriens om 13:30 uur een lezing met als titel Een effectief formeel algoritme op een virtuele machine in bash
  • op zaterdag 19 maart heeft de HCC Ledenraad ingestemd met de fusie van HCC!basic en HCC!programmeren
  • ook op 19 maart hielden we tijdens onze bijeenkomst weer een plenaire sessie.

Bijeenkomst 16 april 2016: inloop en plenaire sessie

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 16 april 2016 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

Tijdens de inloop in de Tuinzaal kun je in kleine groepjes ondersteuning krijgen of deze zelf geven wanneer je iets meer weet.

Na de lezing houden we om ongeveer 15:00 uur weer een plenaire sessie in de Eemzaal.

De bijeenkomsten worden georganiseerd samen met HCC!opensource.


Lezing effectief formeel algoritme

Tijdens de bijeenkomst van 16 april 2016 houdt Gerard Vriens van 13:30 tot ongeveer 14:30 uur een lezing met als titel Een effectief formeel algoritme op een virtuele machine in bash.

Gerard is voorzitter van HCC!artificiële intelligentie. Hij weet veel over algoritmes en datastructuren, en met name over het gebruik daarvan bij AI.

Deze lezing vindt plaats in de Eemzaal. Er wordt ook een video opname van gemaakt.


HCC Ledenraad stemt in met fusie

Op zaterdag 19 maart 2016 heeft de HCC Ledenraad ingestemd met de fusie van HCC!basic en HCC!programmeren. De interessegroep gaat verder onder de naam HCC!programmeren. De fusie moet nog in de praktijk doorgevoerd worden, diverse administratieve systemen moeten nog aangepast worden.

Vanwege de fusie houden we een nieuwe Algemene Ledenvergadering, waarschijnlijk op 21 mei of op 18 juni. Tijdens deze ALV kunnen de gezamenlijke leden een nieuw bestuur kiezen. Dit is eerder besproken tijdens de ALV van januari. De uitnodiging voor deze ALV met de volledige agenda komt nog.

Tijdens deze ALV zullen we ook bespreken op welke manieren de leden een bijdrage kunnen leveren aan onze interessegroep. We willen dan met name beginnen met het vormen van enkele groepen binnen HCC!programmeren.

De leden die bestuurslid willen worden of op een andere manier willen bijdragen kunnen zich aanmelden bij het bestuur.


Plenaire sessie 19 maart 2016

De volgende onderwerpen zijn besproken tijdens de plenaire sessie op zaterdag 19 maart:

  • Transputers en Occam
  • werkgroepen en projectgroepen
  • vraag besturing met Raspberry Pi
  • vraag overzicht functies als boomstructuur
  • toepassing LEDs bij Kohonen netwerk

Zie voor meer informatie https://programmeren.hcc.nl/nieuws/bijeenkomst-zaterdag-19-maart-2016/.