HCC!programmeren nieuws

Dit is de vierde nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2019 met de volgende inhoud:

 • op zaterdag 13 april vanaf 13:00 uur houden we onze bijeenkomst in De Bilt
 • om 13:30 uur geeft Marco Kurvers een presentatie over Unity
 • om 14:00 uur geeft Alain bij HCC!opensource een lezing over het Internet of Things
 • om ongeveer 15:00 uur begint de plenaire sessie
 • het Programmeren Bulletin nr 1 2019 is verschenen
 • op zaterdag 20 april zijn we aanwezig op de CompUfair
 • op zaterdag 18 mei zijn we aanwezig op de HCC!expo

Bijeenkomst zaterdag 13 april 2019

De achtste bijeenkomst van het seizoen 2018-2019 is al op zaterdag 13 april 2019, een week eerder dan gebruikelijk, 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in:

Cultuur- & Vergadercentrum H.F. Witte
Henri Dunantplein 4
3731 CL De Bilt

Deze locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer, parkeren is gratis bij H.F. Witte.

Vanwege de CompUfair op 20 april is de bijeenkomst deze keer niet op de 3e zaterdag van de maand.

De bijeenkomst wordt gehouden tegelijkertijd met HCC!opensource.


Presentatie Unity

Om 13:30 uur geeft Marco Kurvers een presentatie over Unity, een game-engine waarmee je 2D en 3D spellen kunt maken.

De presentatie gaat over wat Unity inhoudt en hoe de omgeving werkt. De bedoeling is dat het ook begrijpelijk is voor diegenen die nog niet eerder van Unity hebben gehoord.

Zie ook: https://nl.wikipedia.org/wiki/Unity_(engine) en https://store.unity.com/products/unity-personal.

Deze presentatie wordt ook gehouden tijdens de HCC!expo op 18 mei. Door deze ook eerder te geven kunnen er nog verbeteringen aangebracht worden, afhankelijk van de feedback.


Presentatie het Internet of Things

Bij HCC!opensource houdt Alain om 14:00 uur een lezing over het Internet of Things (IoT).

Deze presentatie zal op specifieke gebieden ingaan: Alain gaat het hebben over IoT, TheThingsNetwork, Telegraf, Influx en Grafana: een eigen dashboard met meetwaarden.


Plenaire sessie

De gebruikelijke plenaire sessie begint om ongeveer 15:00 uur.

We besteden dan ook aandacht aan het komende seizoensthema over Robotica, drones en programmeren zoals aangekondigd in de PC-Active van april / mei 2019.


Programmeren Bulletin

Het Programmeren Bulletin april 2019 nummer 1 is verschenen. Daarin komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Redactioneel
 • Expressies en condities
 • Blend in Visual Studio
 • Unity 2D – De canvas en de prefabs
 • Structures en lijsten in C#
 • Appendix – Websites en links voor hulp

Vanwege omstandigheden is dit Programmeren Bulletin later verschenen dan gewoonlijk.

De Programmeren Bulletins zijn te downloaden in pdf-formaat: https://programmeren.hcc.nl/bulletins/programmeren-bulletins.html


CompUfair zaterdag 20 april

Op zaterdag 20 april 2019 zijn we weer aanwezig op de CompUfair. Deze vindt plaats bij H.F. Witte in De Bilt. De CompUfair wordt georganiseerd door HCC!CompUsers.

Zie het programma voor informatie wat er dan allemaal te doen is.


HCC!expo zaterdag 18 mei

Op zaterdag 18 mei 2019 zijn we aanwezig op de HCC!expo. Deze vindt plaats in het Beatrixgebouw aan het Jaarbeursplein, dicht bij het Station Utrecht Centraal.

We hebben daar een stand en geven dan uitleg over wat HCC!programmeren zoal doet. Wij kunnen vragen beantwoorden en helpen bij programmeer problemen.

Marco Kurvers geeft dan zijn presentatie over Unity, de game-engine voor 2D and 3D development. Op de stand besteden we ook aandacht aan het seizoensthema over Robotica, drones en programmeren.

Zie https://www.hccexpo.nl voor meer informatie.

Onze gebruikelijke bijeenkomst van zaterdag 18 mei, op de 3e zaterdag van de maand, wijzigt waarschijnlijk. Mogelijk verplaatsen we deze van De Bilt naar de HCC!expo in Utrecht. Of misschien verzetten we deze naar een andere datum. Zodra hierover meer bekend is melden we dit op onze website en in de nieuwsbrief van HCC!programmeren van mei 2019.