HCC!programmeren nieuws

Dit is de tiende nieuwsbrief van HCC!programmeren in 2016.

  • op zaterdag 17 december houden we vanaf 13:00 uur de volgende bijeenkomst
  • de gebruikelijke plenaire sessie begint om 14:00 uur
  • sinds kort is onze nieuwe website actief
  • de jaarlijkse ALV houden we op 18 februari 2017.

Bijeenkomst zaterdag 17 december

De volgende bijeenkomst is op zaterdag 17 december 2016 's middags van 13:00 tot 17:00 uur in De Hilt in Eemnes.

De bijeenkomsten worden gehouden samen met HCC!opensource in de Eemzaal en de Driestenzaal.

Tijdens de informele inloop in de Eemzaal kun je kennis uitwisselen, ondersteuning krijgen of deze zelf geven.


Plenaire sessie

Tijdens deze bijeekomst houden we om 14:00 uur weer een plenaire sessie in de Driestenzaal.

Net zoals de vorige keer zullen we weer een deel van de tijd besteden aan het programmeren in Python. Waarschijnlijk wordt dit een vast onderdeel van de plenaire sessie.


Nieuwe website

Zoals aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is op woensdag 14 december 2016 de nieuwe website van HCC!programmeren (https://programmeren.hcc.nl) actief geworden. Deze Joomla website vormde eerder de website van HCC!basic.

Bezoekers aan https://basic.hcc.nl worden nog een tijd automatisch doorgestuurd naar https://programmeren.hcc.nl.

Met de integratie van beide websites is de fusie van HCC!basic en HCC!programmeren voltooid. De leden van HCC!basic van voor de fusie ontvangen nog een laatste nieuwsbrief. Daarin wordt uitgelegd dat er nu een geïntegreerde website is en dat ze vanaf basic.hcc.nl voortaan worden doorverwezen.


Algemene Ledenvergadering

Tijdens de bijeenkomst van 18 februari 2017 houden we weer de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering. Ook HCC!opensource houdt deze dag hun ALV. De uitnodiging voor deze ALV met de agenda volgt in januari.