Eén van de voornaamste redenen om weer BASIC te programmeren is dat de meeste mensen ermee opgegroeid zijn. Met het overtikken (knippen en plakken kon toen nog niet.) of maken van een BASIC listing. In Liberty BASIC kun je alle BASIC commando's gewoon nog gebruiken. En zelfs de regelnummers werken nog gewoon! De vroegere soorten BASIC kun je ook nog gebruiken. Sommige van de commando's in deze BASIC dialecten zijn zelfs uitgebreid.

Liberty BASIC is uitgebreid met venster commando's, "CONTROLS" b.v. buttons en commando's voor muis en joystick besturing. De taal kent ongeveer 160 commando's, waarvan ongeveer 40 nieuwe Windows gerelateerde commando's. De nieuwe commando's om te kunnen internetten, de printers te besturen (printer-dialoog) en de teken-pen in te stellen (color-dialog) zijn daarin meegenomen. Daarnaast bestaan de oude hardware commando's zoals die voor de besturing van seriële- en parallelle compoorten. (b.v. Arduino's). 

Natuurlijk kun je alle moderne dingen binnen BASIC doen. Kleuren (RGB 16.777.215 kleuren), beweging (sprites enz.) geluid (wav, midi enz), machinetaal routines in C, of gewoon het hele arsenaal aan Windows DLL bestanden gebruiken. Omdat Liberty BASIC alle Windows DLL's kan openen en runnen, kun je met Liberty BASIC alles gemakkelijker programmeren dat met Windows te programmeren is. Liberty BASIC kan Windows opdragen iets uit te voeren.

Ook is Liberty BASIC eenvoudiger dan andere BASIC talen. Je hoeft vooraf geen variabelen te declareren tot string integer of single of double precision. Commando's e.d. krijgen in de editor (gedeelte waarin je programmeert) een eigen vaste kleur en de programmeerstructuren zijn modern (keuze structuren met bijvoorbeeld IF THEN ELSE, END IF, SELECT CASE, CASE, CASE ELSE en END SELECT. Naast de bekende FOR NEXT lus-structuur, bestaan er nog andere lus-structuren als WHILE WEND, DO LOOP, DO UNTIL. FUNCTIES mogen binnen en buiten functies aangeroepen worden. Functies mogen zo groot worden als je wilt, als ze maar voor het END FUNCTION zijn berekend. CALL SUB mogen ook overal aangeroepen worden. In vroegere BASIC talen moest een CALL SUB in machinetaal geschreven worden. CALL SUB mogen nu gewoon in Liberty BASIC geschreven zijn.

print "Hello World!", geeft Hello World! te zien. En met 10 goto 10 zal je jouw programma met [Ctrl] + [Break] kunnen stoppen. [Alt]+[Ctrl]+[Del] is ook een reddende combinatie. Meer hulp nodig ? We zijn iedere woensdagavond 20:00 live online. Tot ziens !

p.s  Extra info over LibertyBasic is op de volgende url te vinden https://www.alycesrestaurant.com/lbpe/space.menu.html