De bedoeling van de werkgroep is om op een meer conceptueel niveau over programmeren na te denken en kennis op te doen en van elkaar te leren.

Waar gaan we het niet over hebben?

We gaan het dus niet hebben over leuke projecten hebben waar we mee bezig zijn, fantastische programma's die we tegen gekomen zijn of praktische problemen waar we tegen aan gelopen zijn Hier zijn de plenaire bijeenkomsten voor bedoeld.

Waar gaan we het wel over hebben?

Waar we het wel over kunnen hebben zijn onderwerpen als backtracting, recursie en dynamisch programmeren. Wat zijn de verschillen? Wanneer kies je voor de ene methodiek en wanneer voor de andere? Wat komt er voor kijken als je een Android-app wilt bouwen of een webapplicatie? Wat zijn de voor- en nadelen van een object-geori├źnteerde aanpak? We kiezen voor een meer conceptuele benadering en willen ons niet focussen op een bepaalde taal of een bepaald platform.

Wat moet er uit komen?

Het is de bedoeling wat van elkaar te leren. Het resultaat van een onderwerp zou kunnen zijn

  • een korte presentatie voor de werkgroep of de plenaire bijeenkomst
  • een uitgebreidere lezing
  • een helder document op de website
  • een samenvatting van de beschikbare informatie op Wikipedia, YouTube, een boek wat je gelezen hebt
  • etc

Hoe gaan we het aanpakken?

We inventariseren welke onderwerpen er leven en stellen per onderwerp vast wie dat gaat oppakken. Liefst meerdere mensen die dan via de e-mail contact met elkaar onderhouden en het onderwerp uitdiepen.